Наука

Засідання від 27 лютого 2014 р.

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ

 

1. Захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора фармацевтичних наук доцента кафедри організації і економіки фармації Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика Загорія Гліба Володимировича на тему «Методологічне обґрунтування стратегії і тактики системних заходів щодо оптимізації й ефективного розвитку вітчизняного виробництва лікарських засобів» за спеціальністю 15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація

Науковий консультант роботи – Пономаренко Микола Семенович, доктор фармацевтичних наук, професор, завідувач кафедри організації і економіки фармації Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика.

2.  Прийняття до попереднього розгляду дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук асистента кафедри управління і економіки фармації, медичного та фармацевтичного правознавства ЗДМУ Алексеєва Олександра Германовича на тему «Адміністративна відповідальність у фармацевтичній сфері» за спеціальністю 15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація.

Науковий керівник роботи – Книш Євгеній Григорович, доктор фармацевтичних наук, професор, завідувач кафедри управління і економіки фармації, медичного та фармацевтичного правознавства ЗДМУ.

3. Прийняття до попереднього розгляду дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук молодшого наукового співробітника Державної лабораторії з контролю якості лікарських засобів ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН України» Голембіовської Олени Ігорівни на тему «Фармакогностичне дослідження суховершків звичайних (Prunella vulgaris L.)» за спеціальністю 15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія.

Науковий керівник роботи – доктор фармацевтичних наук, професор Цуркан Олександр Олександрович, завідувач Державної лабораторії з контролю якості лікарських засобів ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН України».

4. Прийняття до попереднього розгляду дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук асистента кафедри органічної і біоорганічної хімії ЗДМУ Казуніна Максима Станіславовича на тему: «Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості 7-заміщених-8-(карбоксіалкіл)-3-метил-1Н-пурин-2,6-(3Н,7Н)-діону» за спеціальністю 15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія.

Науковий керівник роботи – Прийменко Борис Олександрович, доктор фармацевтичних наук, професор, професор кафедри органічної і біоорганічної хімії ЗДМУ.

5. Прийняття до попереднього розгляду дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук асистента кафедри фармацевтичної хімії та фармакогнозії Київського медичного університету Української асоціації народної медицини Гергель Євгенії Миколаївни на тему «ФАРМАКОГНОСТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ДЕЯКИХ ПРЕДСТАВНИКІВ РОДИНИ ELAEAGNACEAE ФЛОРИ УКРАЇНИ ТА ОТРИМАННЯ НА ЇХ ОСНОВІ ЛІКАРСЬКИХ СУБСТАНЦІЙ» за спеціальністю 15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія.

Науковий керівник роботи – доктор фармацевтичних наук, професор Коновалова Олена Юріївна, завідувач кафедри фармацевтичної хімії та фармакогнозії Київського медичного університету Української асоціації народної медицини.

6.  Прийняття до попереднього розгляду дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук аспіранта кафедри біохімії та лабораторної діагностики Запорізького державного медичного університету Левіча Сергія Вадимовича на тему «СИНТЕЗ, ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ТА БІОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПОХІДНИХ 3-АРИЛ(АРАЛКІЛ)-КСАНТИНІЛ-7(8)-АЛКАНОВИХ ТА   -8-МЕТИЛТІОАЛКАНОВИХ КИСЛОТ» за спеціальністю 15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія.

Науковий керівник роботи – доктор хімічних  наук, професор Александрова Катерина Вячеславівна, завідувач кафедри біохімії та лабораторної діагностики Запорізького державного медичного університету.

 

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)239-68-90   mail@mphu.edu.ua

Відправити E-mail

Увага! Офіційним сайтом ЗДМФУ є mphu.edu.ua (zsmu.edu.ua). За інформацію, надану від імені ЗДМФУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| bg | en | fr | es | hi | ar