Наука

Засідання від 27 березня 2014 р. 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ

 

1. Захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора фармацевтичних наук доцента кафедри токсикологічної і неорганічної хімії ЗДМУ Парченка Володимира Володимировича на тему «Синтез, перетворення, фізико-хімічні та біологічні  властивості в ряді 5-фурилзаміщених 1,2,4-тріазол-3-тіонів» за спеціальністю 15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія.

Науковий консультант: завідувач кафедри токсикологічної і неорганічної хімії ЗДМУ, доктор фармацевтичних наук, професор Панасенко Олександр Іванович.

2. Прийняття до попереднього розгляду дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук асистента кафедри технології ліків Запорізького державного медичного університету Курінного Антона Валерійовича на тему «ОБҐРУНТУВАННЯ СКЛАДУ, ТЕХНОЛОГІЇ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ СТОМАТОЛОГІЧНИХ ЛІКАРСЬКИХ ФОРМ З ПОЛІГЕКСАМЕТИЛЕНГУАНІДИНУ ФОСФАТОМ» за спеціальністю 15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація.

Науковий керівник роботи – доктор фармацевтичних  наук, професор Гладишев Віталій Валентинович, завідувач кафедри технології ліків Запорізького державного медичного університету.

3. Прийняття до попереднього розгляду дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук здобувача кафедри контролю якості і стандартизації лікарських засобів Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика Шукаєвої Ольги Петрівни на тему «НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ БІОЛОГІЧНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ НА ОСНОВІ КОМПЛЕКСНОГО ПІДХОДУ» за спеціальністю 15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація.

Науковий керівник роботи – доктор фармацевтичних наук, професор Ветютнева Наталія Олександрівна, завідувач кафедри контролю якості і стандартизації лікарських засобів Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика. 

 

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)239-68-90   mail@mphu.edu.ua

Відправити E-mail

Увага! Офіційним сайтом ЗДМФУ є mphu.edu.ua (zsmu.edu.ua). За інформацію, надану від імені ЗДМФУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| bg | en | fr | es | hi | ar