Університет сьогодні

Сертифікація системи управління якістю

З метою підвищення якості підготовки фахівців, конкурентоспроможних на світовому ринку праці, готових до плідної професійної діяльності, за наказом ректора університету № 163 від 10.04.2014, було розпочато роботу з впровадження системи управління якістю згідно з вимогами міжнародного стандарту ISO 9001:2008.

 

Система управління якістю Запорізького державного медико-фармацевтичного університету базується на таких принципах:

1) Орієнтація на замовника. З метою реалізації даного принципу в ЗДМФУ визначено замовників освітніх послуг, якими є: абітурієнти, студенти, їх батьки, організації-роботодавців, МОН та МОЗ України, слухачі курсів, аспіранти (докторанти) тощо; розподілено відповідальність за виявлення їхніх вимог та потреб; визначено шляхи встановлення зворотного зв’язку з замовниками; передбачено дії у випадку їх незадоволеності.

Окрім орієнтації на зовнішнього замовника освітніх послуг, в університеті приділяється чимала увага вимогам внутрішніх замовників, а саме: організаторів процесів, науково-педагогічних кадрів, навчально-допоміжного персоналу, інших працівників університету. Адже, від задоволеності потреб співробітників університету, залежить якість їхньої роботи, а, у результаті, рівень задоволеності замовників освітніх послуг;

2) Лідерство. Керівництво ЗДМФУ забезпечує єдність цілей і напрямків розвитку університету, створює внутрішнє середовище, яке дозволяє усім працівникам бути повною мірою зацікавленими в досягненні цілей у сфері якості;

3) Залучення співробітників. З метою реалізації даного принципу в університеті визначено відповідальність кожного працівника та його особистий внесок у досягнення поставлених цілей; розроблено систему мотивування працівників для належного виконання ними поставлених завдань;

4) Процесний підхід. Згідно з даним принципом, будь-який вид діяльності розглядається як процес, який за допомогою необхідних ресурсів перетворює вхідні дані (вимоги замовника) на вихідні (якість наданих послуг). З цією метою в університеті було:

- виділено 36 процесів, що мають прямий, чи побічний вплив на якість освітніх послуг, які у свою чергу поділяються на мікропроцеси, етапи, операції;

- визначено необхідні ресурси для їх реалізації (науково-педагогічні працівники, інфраструктура та робоче середовище, фінансові ресурси, бібліотечно-інформаційне забезпечення тощо);

5) Системний підхід. Для визначених процесів системи управління якістю було встановлено вхідні та вихідні інформаційні і матеріальні потоки, які забезпечили встановлення зв’язків між даними елементами та управління ними як єдиною системою, що сприяє результативності та ефективності її функціонування;

6) Постійне покращення реалізується за допомогою проведення внутрішніх аудитів, моніторингу та вимірювання процесів, моніторингу якості освітніх послуг, критичного аналізування з боку керівництва, запровадження коригувальних та запобіжних дій;

7) Прийняття рішень на підставі фактів забезпечується систематичним проведенням об’єктивних внутрішніх перевірок, оцінюванням процесів, моніторингом якості освіти;

8) Взаємовигідні відносини з постачальниками. Університет співпрацює з своїми постачальниками (ЗОШ, ВНЗ ІІ-ІІІ рівнів акредитації, заклади охорони здоров’я, субпідрядні організації тощо) з усвідомленням залежності одне від одного, тому їх відносини базуються на взаєморозумінні потреб обох сторін.

 

За результатами проведеного зовнішнього аудиту Органом з сертифікації систем якості "УКРСЕРТ" 12 червня 2014 року Запорізький державний медичний університет отримав сертифікат відповідності системи управління якістю вимогам ДСТУ ISO 9001:2009 (ISO 9001:2008), зареєстрований у Реєстрі Системи сертифікації «РОСУКРСЕРТ» № 8О059-0315-14.

 

Наявність сертифікату відповідності системи управління якістю вимогам ISO 9001:2008 дає гарантію того, що:

- науково-педагогічні працівники, залучені до навчального та виховного процесу, є висококваліфікованими, компетентними, та здатними виконувати доручену роботу на високому рівні;

- існують встановлені методики надання освітніх послуг в галузі охорони здоров’я;

- умови, у яких навчається студент, відповідають встановленим вимогам;

- будь-які невідповідності вимогам, що можуть бути виявленими у роботі, документації, за результатами перевірки успішності студентів тощо, підлягають аналізу, пошуку причин їх появи, усуненню, з метою недопущення їх повторного виникнення.

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)239-68-90   mail@mphu.edu.ua

Відправити E-mail

Увага! Офіційним сайтом ЗДМФУ є mphu.edu.ua (zsmu.edu.ua). За інформацію, надану від імені ЗДМФУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| bg | en | fr | es | hi | ar