Наука

Склад Вченої ради університету

                                             

1.

проф. Колесник Ю.М.

В.о. ректора університету

2.

доц. Авраменко М.О.

Перший проректор закладу вищої освіти

3.

проф. Візір В.А.

Проректор закладу вищої освіти з науково-педагогічної роботи

4.

проф. Туманський В.О.

Проректор закладу вищої освіти з наукової роботи

5.

доц. Моргунцова С.А.

Проректор закладу вищої освіти з науково-педагогічної та навчальної роботи

6.

доц. Компанієць В.М.

Декан 1-го медичного факультету

7.

доц. Полковніков Ю.Ф.

Декан 2-го медичного факультету

8.

доц. Шишкін М.А.

Декан 3-го медичного факультету

9.

доц. Кремзер О.А.

Декан 1-го фармацевтичного факультету

10.

доц. Бігдан О.А.

Декан 2-го фармацевтичного факультету

11.

доц. Рагріна Ж.М.

Декан 1-го міжнародного факультету

12.

доц. Іваненко Т.В.

Декан 2-го міжнародного факультету

13.

проф. Рябоконь Ю.Ю.

В.о. директора навчально-наукового інституту післядипломної освіти

14.

проф. Одинцова В.М

Відповідальний секретар приймальної комісії, професор закладу вищої освіти кафедри фармакогнозії, фармакології та ботаніки

15.

проф. Панасенко О.І.

Голова профкомітету співробітників та студентів, зав.каф. природничих дисциплін для іноземних студентів та токсикологічної хімії

16.

доц. Алексєєв О.Г.

Учений секретар, зав.каф. соціальної медицини, громадського здоров`я, медичного та фармацевтичного права

17.

Козак А.А.

Проректор з АГР

18.

Підковіч Н.В.

Помічник ректора закладу вищої освіти

19.

Гончар В.К.

Заступник ректора закладу вищої освіти з економічних питань

20.

Дейнега Л.С.

Головний бухгалтер

21.

Бавицька Н.М.

Заступник ректора закладу вищої освіти з кадрових питань

22.

Карпенко Т.В.

Директор бібліотеки

23.

Рижов М.Г.

Начальник юридичного відділу

24.

проф. Авраменко Н.В.

Зав.каф. акушерства, гінекології та репродуктивної медицини

25.

Андрєєва В.С.

Лікар-інтерн 1 року навчання за спеціальністю «Інфекційні хвороби»

26.

доц. Бачурін Г.В.

Зав.каф. урології

27.

проф. Беленічєв І.Ф.

Зав.каф. фармакології та медичної рецептури

28.

проф. Білай І.М.

Зав.каф. клінічної фармації, фармакотерапії, фармакогнозії та фармацевтичної хімії

29.

доц. Біленький С.А.

В.о. зав.каф. клінічної лабораторної діагностики

30.

проф. Боярська Л.М.

Зав.каф. дитячих хвороб

31.

проф. Бушуєва І.В.

Зав.каф. управління і економіки фармації та фармацевтичної технології

32.

доц. Васецька Л.І.

Зав. Центром підготовки іноземних громадян

33.

проф. Васюк С.О.

Зав.каф. аналітичної хімії

34.

проф. Воронцова Л.Л.

Зав.каф. лабораторної медицини

35.

проф. Воротинцев С.І.

Зав.каф. анестезіології та інтенсивної терапії

36.

проф. Ганчева О.В.

Зав.каф. патологічної фізіології

37.

доц. Гейченко К.І.

Зав.каф. мовної підготовки

38.

проф. Гладишев В.В.

Зав.каф. технології ліків

39.

проф. Головаха М.Л.

Зав.каф. травматології та ортопедії

40.

проф. Губка В.О.

В.о. зав.каф. госпітальної хірургії

41.

К.мед.н. Данилоюк М.Б.

Доцент закладу вищої освіти каф. загальної хірургії та післядипломної хірургічної освіти

42.

доц. Деміденко О.В.

Зав.каф. внутрішніх хвороб 2

43.

проф. Дорошенко Е.Ю.

Зав.каф. фіз.реабілітації, спортивної медицини, фіз.виховання і здоров`я

44.

проф Доценко С.Я.

Зав.каф. внутрішніх хвороб 3

45.

проф. Завгородня Н.Г.

Зав.каф. офтальмології

46.

проф. Завгородній С.М.

Зав.каф. загальної хірургії та післядипломної хірургічної освіти

47.

проф. Іванько О.Г.

Зав.каф. пропедевтики дитячих хвороб

48.

доц. Іванченко Д.Г.

В.о. зав.каф. біологічної хімії

49.

проф. Каплаушенко А.Г.

Зав.каф. фізколоїдної хімії

50.

доц. Канигіна С.М.

Доцент каф. фіз.реабілітації, спортивної медицини, фіз.виховання і здоров`я

51.

проф. Клименко А.В.

Зав.каф. факультетської хірургії

52.

проф. Ковальов О.О.

Зав.каф. онкології, онкохірургії та променевої діагностики

53.

доц. Количева Н.Л.

В.о. зав.каф. мікробіології, вірусології та імунології

54.

проф. Козьолкін О.А.

Зав.каф. неврології

55.

доц. Кокарь О.О.

В.о. зав.каф. терапевтичної, ортопедичної та дитячої стоматології

56.

проф. Крайдашенко О.В.

Зав.каф. клінічної фармакології, фармації, фармакотерапії і косметології

57.

проф. Кривенко В.І.

Зав.каф. терапії та кардіології

58.

проф. Круть Ю.Я.

Зав.каф. акушерства і гінекології

59.

доц. Кульбачук О.С.

Зав.каф. загальної практики – сімейної медицини

60.

проф. Курило В.О.

В.о. зав.каф. психіатрії, психотерапії, загальної та медичної психології, наркології та сексології

61.

проф. Кучеренко Л.І.

Зав.каф. фармацевтичної, органічної та біоорганічної хімії

62.

проф. Лпащкул Д.А.

Зав.каф. внутрішніх хвороб 1 та симуляційної медицини

63.

проф. Леженко Г.О.

Зав.каф. госпітальної педіатрії

64.

доц. Лукашенко Л.В.

Зав.каф. пропедевтики внутрішньої медицини

65.

проф. Луценко Н.С.

Зав.каф. хірургії 1

66.

проф. Макуріна Г.І.

Зав.каф. дерматовенерології та косметології з курсом дерматовенерології і естетичної медицини

67.

доц. Мельнікова О.З.

В.о. зав.каф. медичної фізики, біофізики та вищої математики

68.

проф. Міщенко О.М.

Зав.каф. стоматології післядипломної освіти

69.

доц. Москвітіна Д.А.

В.о. зав.каф. іноземних мов

70.

проф. Михайловська Н.С.

Зав.каф. загальної практики – сімейної медицини та внутрішніх хвороб

71.

проф. Недельська С.М.

Зав.каф. факультетської педіатрії

72.

проф. Перцов В.І.

Зав.каф. медицини катастроф, військової медицини та нейрохірургії

73.

доц. Подсевахіна С.Л.

Зав.каф. внутрішніх хвороб

74.

доц. Потоцька О.І.

В.о. зав.каф. гістології, цитології та ембріології

75.

доц. Приходько О.Б.

Зав.каф. мед.біології, паразитології та генетики

76.

проф. Рижов О.А.

Зав.каф. медичної та фармацевтичної інформатики і новітніх технологій

77.

проф. Рябоконь О.В.

Зав.каф. інфекційних хвороб

78.

проф. Рязанов Д.Ю.

Зав.каф. хірургії 2

79.

доц. Севальнєв А.І.

Зав.каф. загальної гігієни, медичної екології та профілактичної медицини

80.

проф.  Спахі О.В.

Зав.каф. дитячої хірургії

81.

проф. Тертишний С.І.

Зав.каф. патологічної анатомії і судової медицини

82.

проф. Ткаченко Н.О.

Зав.каф. управління та економіки фармації

83.

  проф. Тржецинський С.Д.

Зав.каф. фармакогнозії, фармакології та ботаніки

84.

проф. Троян В.І.

Зав.каф. оториноларингології

85.

проф. Турган О.Д.

Зав.каф. культурології та українознавства

86.

доц. Чертов С.О.

Зав.каф. пропедевтичної та хірургічної стоматології

87.

проф. Усачова О.В.

Зав.каф. дитячих інфекційних хвороб

88.

проф. Утюж І.Г.

Зав.каф. суспільних дисциплін

89.

доц. Щербаков М.С.

В.о. зав.каф. анатомії людини, оперативної хірургії та топографічної анатомії

90.

доц. Ясінський Р.М.

В.о. зав.каф. фтизіатрії і пульмонології

91.

Мануйлов С.М.

Аспірант 2 курсу денної форми навчання кафедри загальної практики – сімейної медицини та внутрішніх хвороб

92.

Малюченко В.С.

Студент 3 медфакультету

93.

Коновальська Г.І.

Студент 3 медфакультету

94.

Пошелюк Д.І.

Студент 3 медфакультету

95.

Кравченко Г.В.

Студент 1 медфакультету

96.

Лихасенко О.Ф.

Студент 1 медфакультету

97.

Яценко С.А.

Студент 1 медфакультету

98.

Розуменко В.Ю.

Студент 2 медфакультету

99.

Мороз А.В.

Студент 2 медфакультету

100.

Зозуля З.Р.

Студент 2 медфакультету

101.

Вовченко А.О.

Студент 2 медфакультету

102.

Щербина В.М.

Студент 1 фармфакультету

103.

Мезенцев М.С.

Студент 1 фармфакультету

104.

Гевлюд Д.

Студент Медичного фахового коледжу

 

 

 

 

 

 

 


 

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)239-68-90   mail@mphu.edu.ua

Відправити E-mail

Увага! Офіційним сайтом ЗДМФУ є mphu.edu.ua (zsmu.edu.ua). За інформацію, надану від імені ЗДМФУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| bg | en | fr | es | hi | ar