Університет сьогодні

Кафедра дитячих інфекційних хвороб

Кафедра дитячих інфекційних хвороб розташована на території КНП «Обласна інфекційна клінічна лікарня» Запорізької обласної ради. Клінічною базою кафедри також є КНП «Запорізька міська багатопрофільна дитяча лікарня № 5», в якій розташована одна учбова кімната.

м. Запоріжжя. бул. Гвардійський, 142

Тел.: (093) 539-47-43

Завідувач кафедри – УСАЧОВА Олена Віталіївна, професор, доктор медичних наук. 

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

В 1986 році на базі 2-ї інфекційної лікарні м. Запоріжжя (нині – КНП «Обласна інфекційна клінічна лікарня»» ЗОР) була створена кафедра дитячих інфекційних хвороб Запорізького медичного інституту (нині – Запорізький державний медико-фармацевтичний університет). 

З моменту організації і до смерті (в 2007 році) кафедрою завідував доцент Валентин Іванович Грищенко, 1944 року народження. Разом з Валентином Івановичем організовували роботу кафедри к.мед.н. Бородін Анатолій Борисович, к.мед.н. Стафурін Сергій Федорович і к.мед.н. Силіна Єлизавета Андріївна.

У зв'язку з кадровими перестановками кілька разів змінювався статус кафедри: у 1988 році кафедра була перетворена в курс дитячих інфекційних хвороб при кафедрі дитячих хвороб (зав. проф. Ткаченко Ю.П.); у 1997 році – знов в кафедру і в 2006 році – повторно в курс дитячих інфекційних хвороб при кафедрі госпітальної педіатрії (зав. проф. Леженко Г.О.).

З 2014 року знов створена кафедра дитячих інфекційних хвороб, якою завідує д.мед.н., проф. Олена Віталіївна Усачова, і на якій працює проф. Рябоконь Ю.Ю., два доценти (к.мед.н. Пахольчук Т.М., к.мед.н. Конакова О.В.) і асистент к.мед.н. Сіліна Є.А., з 2015 року також на кафедрі працює асистент Дралова О.А., а з 2023 року - Воробйова Н.В. та Білих В.М.

До складу базової лікарні, де і розміщена кафедра, входять 6 клінічних відділень, гепатоцентр і TORCH-центр. Також функціонують бактеріологічна, серологічна лабораторії і лабораторія полімеразної ланцюгової реакції, що дозволяє використовувати сучасні діагностичні методи для розшифровки етіології інфекційного захворювання. Додатковою клінічною базою кафедри є інфекційно-боксовані відділення 5-й дитячої багатопрофільної лікарні.

Співробітники кафедри на чолі з В.І. Грищенко стояли біля витоків створення дитячої інфекційної служби області. В даний час на її базі підготовлені 24 інтерни педіатри-інфекціоністи, 9 клінічних ординаторів і 7 магістрів медицини, з 2023 року розпочалися курси спеціалізації «Дитячі інфекційні хвороби». На сьогодні зав. кафедри О.В. Усачова очолює дитячу інфекційну службу Запорізької області та є Гарантом освітньо-професійної програми «Педіатрія» ЗДМФУ.

Результатом співпраці науковців кафедри з лікарями практичної ланки охорони здоров'я і студентами є публікація понад 50-ти спільних робіт в медичних газетах, збірках і журналах. Під керівництвом викладачів кафедри щорічно студенти пишуть 2-3 наукові студентські роботи, які представляють на підсумкових конференціях СНТ університету і неодноразово займали призові місця по секції «педіатрія» та «інфекційні хвороби».

 

Склад кафедри:

д. мед. н., професор О.В. Усачова, д.мед.н., професор Ю.Ю. Рябоконь, к.мед.н., доцент Т.М. Пахольчук, к.мед.н., доцент О.В. Конакова, асистенти к. мед. н. Є.А. Сіліна, асистенти Воробйова Н.В., Білих В.М., старші лаборанти Ю.М. Губницька, О.М. Деніскова.
 

Навчальні дисципліни

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА
Підготовка студентів на кафедрі проводиться згідно типових робочих програм 2020-2023  років.  Згідно з цих документів створено робочі програми з усіх навчальних дисциплін. Оригінальні лекції читаються з використанням мультимедійних технологій. Всі заняття забезпечені методичними рекомендаціями для студентів і викладачів, банком тестових завдань для вхідного та вихідного контролю. Для ліцензійного тестування створено банк тестових завдань «Крок 2», що нараховує понад 2000 тестів.
Завдяки зусиллям викладацького складу кафедри створено 5 навчальних посібники для студентів-медиків і лікарів педіатричних спеціальностей, затверджені МОЗ (МОН) України та 17 навчальних посібників, затверджених ЦМР ЗДМУ, які присвячені актуальним аспектам дитячої інфектології. У 2023 році видані три такі посібника: «Енцефаліти у дітей:сучасні погляди на етіологію, діагностику і лікування», «Вакцинація дитячого населення: сучасні вакцини, зареєстровані в Україні, підходи до їх використання», «COLLECTION OF LECTURES «INFECTIOUS DISEASES in CHILDREN».
 
Викладачі кафедри активно публікуються з питань навчально-методичної роботи і кожного року вони є співавторами 3-4 таких статей.
 
НАПРЯМКИ НАУКОВОЇ РОБОТИ ТА ОСНОВНІ НАУКОВІ ЗДОБУТКИ
 
Наукові дослідження викладачів кафедри присвячені питанням гепатології, гострих респіраторних захворювань, ротавірусной інфекції, TORCH-інфекцій. Завдяки їх зусиллям створено 5 учбових посібники для студентів-медиків і лікарів педіатричних спеціальностей, що затверджені МОЗ України, та 21 методична рекомендація, що присвячені актуальним аспектам дитячої інфектології. Щорічно співробітники кафедри виступають на обласних, всеукраїнських і міжнародних конференціях, пленумах і з'їздах, публікують по 15-18 наукових робіт в періодичних медичних виданнях.
 
В даний час НДР співробітників кафедри присвячена проблемам токсокарозу, коронавірусної інфекції (COVID-19) та ротавірусної інфекції у дітей в аспекті виявлення тригерних факторів більш тяжкого, тривалого та ускладненого перебігу цих хвороб. За останні роки отримано 2 патенти на корисну модель, опубліковано понад 150 статей.
 
СПІВПРАЦЯ З ІНШИМИ УСТАНОВАМИ
 
Кафедра підтримує тісні наукові зв’язки з Науково-дослідним інститутом епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського (Київ), опорними кафедрами з дитячих інфекційних хвороб НМУ ім. О.О. Богомольця, а також з усіма кафедрами дитячих інфекційних хвороб ВНЗ України.
 
 
ДІАГНОСТИЧНА І КОНСУЛЬТАТИВНА РОБОТА
 
Співробітники кафедри на чолі з В.І. Грищенко стояли біля витоків створення дитячої інфекційної служби області. На сьогодні зав. кафедрою О.В. Усачова очолює дитячу інфекційну службу Запорізької області.
Результатом співпраці науковців курсу з лікарями практичної ланки охорони здоров'я і студентами є публікація понад 50-ти спільних робіт в медичних газетах, збірках і журналах.
 
Базовими відділеннями кафедри є - відділення реанімації і інтенсивної терапії, відділення №1, №2, №3, №4 КНП «ОІКЛ», а також Дитяче інфекційно-боксоване відділення ЗМБДЛ № 5.
 
Співробітники кафедри дитячих інфекційних хвороб здійснює курацію наступних відділень ОІКЛ:
- д.мед.н. доцент Усачова О.В. – куратор і консультант відділення реанімації і інтенсивної терапії, відділенні №1, відділенні №3. За необхідністю консультативна робота в будь якому відділенні лікарні;
- д.мед.н. професор Рябоконь Ю.Ю. – куратор і консультант відділення №5, консультант приймального відділення;
- к.мед.н. Сіліна Є.А. - куратор і консультант відділення №2.
Завідувач кафедри щотижнево проводить консультативний прийом на базі поліклінічного відділення Університетської клініки, є завідувачем TORCH-центру КНП «ОІКЛ».
 
 

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)239-68-90   mail@mphu.edu.ua

Відправити E-mail

Увага! Офіційним сайтом ЗДМФУ є mphu.edu.ua (zsmu.edu.ua). За інформацію, надану від імені ЗДМФУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| bg | en | fr | es | hi | ar