Університет сьогодні

Другий медичний факультет

Декан другого медичного факультету –

ПОЛКОВНІКОВ Юрій Федорович, кандидат медичних наук,
доцент кафедри патологічної анатомії і судової медицини.

69035, м. Запоріжжя, пр. Маяковського, 26. к. 109
Тел.: (061) 236-22-98,

2med@zsmu.zp.ua

Заступник декана:

Тел. (061) 236-22-98

Проєкт Освітньо-професійної програми (ОПП) другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 228 «Педіатрія», галузі знань 22 «Охорона здоров’я», освітня кваліфікація: магістр педіатрії.

Проєкт Освітньо-професійної програми (ОПП) другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 224 «ТМДЛ», галузі знань 22 «Охорона здоров’я», освітній рівень магістр.

Проєкт Освітньо-професійної програми (ОПП) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 224 «ТМДЛ», галузі знань 22 «Охорона здоров’я», освітній рівень бакалавр.

 

Галузь знань - 22  Охорона здоров’я

1. Спеціальність – 222 медицина

Кваліфікація - лікар.

Освітньо-кваліфікаційний рівень - магістр (222)

Форма навчання – денна (за бюджетні кошти та кошти юридичних і фізичних осіб).

2. Спеціальність – 228 педіатрія

Кваліфікація – лікар-педіатр.

Освітньо-кваліфікаційний рівень -магістр (228)

Форма навчання – денна (за бюджетні кошти та кошти юридичних і фізичних осіб).
 

Термін навчання – 6 років з подальшим проходженням інтернатури з лікарських спеціальностей первинної спеціалізації: «Педіатрія», «Дитяча хірургія» з наступною вторинною спеціалізацією з «Дитячої анестезіології», «Дитячої оториноларингології», «Неонатології», «Дитячої неврології», «Дитячої дерматовенерології», «Дитячої нефрології», «Дитячих інфекційних хвороб» тощо.

 

3.Спеціальність - 224 Технології медичної діагностики та лікування

Освітня програма «Лабораторна діагностика»

Кваліфікація – лаборант (медицина).

Освітньо-кваліфікаційний рівень - бакалавр (224)

Термін навчання– 4 роки.

 

4. Спеціальність - 224 Технології медичної діагностикита лікування

Освітня програма «Лабораторна діагностика»

Кваліфікація – лікар-лаборант.
Освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр (224)

Форма навчання – денна (за кошти юридичних і фізичних осіб).

 

Термін навчання – 1,5 роки з подальшим проходженням інтернатури зі спеціальності «Лабораторна діагностика, вірусологія, мікробіологія»

 

 

Гарант освітньої програми "Педіатрія" другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 228 «Педіатрія» Усачова Олена Віталіївна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб.
 
Гарант освітньої програми  "Лабораторна діагностика" другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 224 «Технології медичної діагностики та лікування» Павлов Сергій Васильович, д.біол.н., доцент, завідувач кафедри клінічної лабораторної діагностики.
 
Гарант освітньої програми "Лабораторна діагностика" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 224 «Технології медичної діагностики та лікування» Біленький Сергій Андрійович, к.мед.н., доцент кафедри клінічної лабораторної діагностики.
 
 

Історія факультету

У 1985 р. в ЗДМІ відкрито педіатричний факультет.

В 1996 р. педіатричний факультет увійшов до складу медичного факультету Запорізького державного медичного університету.

2010 р. – медичний факультет реорганізовано на І та ІІ медичні факультети.

У різні роки факультет очолювали: доц. В.Д. Щербіна (1985–1992), доц. С.П. Ковальов (1992–1994), д.м.н. В.А. Шаврін (1994–1996), доц. Ю.Ф. Полковніков (з 2010).

 

Професорсько-викладацький склад факультету

На кафедрах факультету працює 167 викладачів, серед них: 21 професорів, 5 докторів наук, 60 доцентів, 31 кандидат наук.

Успішно діє Інститут патології людини, директор – проф. В.О. Туманський – завідувач кафедри патологічної анатомії і судової медицини з основами права.

 

Студенти факультету

На факультеті навчаються близько 1000 студентів. Серед них: іменні стипендіати, близько 10 % – відмінники навчання, майже половина мають оцінки тільки «добре» та «відмінно». Кожен шостий студент веде науково-дослідницьку роботу в складі студентського наукового товариства. Свої доповіді вони представляють на підсумкових наукових конференціях університету, в інших ВНЗ країни та на міжнародних наукових конференціях в інших країнах. Майже 100 студентів у співавторстві зі співробітниками університету публікують результати своїх наукових досліджень у спеціалізованих виданнях.

Кращі студенти влітку проходять стажування та практику за кордоном (Польща, Чехія, Болгарія).

На факультеті створено всі умови для дозвілля студентів. При спортивному клубі університету працюють секції для занять практично з усіх видів спорту. Студенти факультету, відвідуючи секції, домагаються непоганих результатів і високих спортивних розрядів. Нині серед студентів є один майстер і один кандидат у майстри спорту.

Більше сотні студентів факультету – активні учасники художньої самодіяльності.

За факультетом закріплено студентський гуртожиток, у якому створено всі умови для підготовки до занять і відпочинку, функціонують бібліотека та читальний зали, обладнані приміщення для приготування їжі та кімнати особистої гігієни.

На факультеті успішно діють: студентське самоврядування, профспілкова організація студентів, студентська рада гуртожитку.

Потужний кадровий потенціал факультету, сучасне інформаційне та матеріально-технічне забезпечення педагогічного процесу, наукової та клінічної діяльності дають змогу досягти високого рівня підготовки студентів, магістрів, аспірантів і докторантів, впроваджувати інноваційні педагогічні та лікувальні технології.

Стратегія розвитку факультету 

Блоки 6 курс

Кар’єрний шлях випускників «педіатричного факультету»

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)239-68-90   mail@mphu.edu.ua

Відправити E-mail

Увага! Офіційним сайтом ЗДМФУ є mphu.edu.ua (zsmu.edu.ua). За інформацію, надану від імені ЗДМФУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| bg | en | fr | es | hi | ar