Університет сьогодні

Перший фармацевтичний факультет

Декан першого фармацевтичного факультету –
КРЕМЗЕР Олександр Андрійович, кандидат фармацевтичних наук,
доцент кафедри природничих дисциплін для іноземних студентів та токсикологічної хімії.
69035 м. Запорожжя, пр. Маяковського, 26.
Тел.: (0612) 33-25-90
Е-mail: kremzer@zsmu.zp.ua
Заступники декана:
ЧЕРКОВСЬКА Людмила Григорівна, к. фарм. н., доцент кафедри фармацевтичної хімії.
ПУХАЛЬСЬКА Ірина Олександрівна, к.фарм.н., доцент кафедри технології ліків. 
БІРЮК Ірина Авенірівна, к.фарм.н., доцент кафедри технології ліків.
Тел.: (061) 224-64-75
 
Галузь знань                22 Охорона здоров'я
Рівень вищої освіти     другий (магістерський)
Спеціальність              226 Фармація, промислова фармація 
 
Модель соціально-комунікативної взаємодії за освітніми програмами спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» 
 
1. Освітня програма «Фармація»
2.  Освітня програма «Технології парфумерно-косметичних засобів»  (переглянути відео) 

 

Термін навчання – 5 років.

Форма навчання   – денна (за кошти юридичних і фізичних осіб).
 
 

Гарант освітньої програми другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» Бушуєва Інна Володимирівна, доктор фармацевтичних наук, професор, завідувач кафедри управління і економіки фармації та фармацевтичної технології.
 

Гарант освітньої програми «Технології парфумерно-косметичних засобів» другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» Ткаченко Наталя Олександрівна, доктор фармацевтичних наук, доцент кафедри управління та економіки фармації.
 tkachenkonat2@gmail.com
 
Історія факультету
Факультет започатковано ще у 1903 році при Вищих жіночих курсах в Одесі.
З переведенням закладу вищої освіти до Запоріжжя у 1959 р. на фармацевтичному факультеті вперше відбувся випуск 148 провізорів.
В 1997 р. на фармацевтичному факультеті ЗДМУ впроваджено заочну форму навчання.
Деканами факультету працювали: доц. П.О. Книшко (1959–1962), доц. І.Т. Платаш (1963–1964), доц. О.К. Багрій (1965–1968), доц. А.А. Ткаченко 1969–1973), проф. О.О. Мартиновський (1973–1993), доц. В.І. Носаченко (1993–1994), В.В. Петренко (1995–2005). З 2005 р. факультет очолює кандидат фармацевтичних наук, доцент О.А. Кремзер.
 

Професорсько-викладацький склад

На кафедрах факультету працюють: 20 професорів, докторів наук і 92 кандидати наук.
Потужний кадровий потенціал факультету, сучасне інформаційне та матеріально-технічне забезпечення педагогічного процесу, наукової та фармацевтичної діяльності дають змогу досягти високого рівня підготовки студентів, аспірантів і докторантів ЗДМУ, впроваджувати інноваційні ІТ, педагогічні та фармацевтичні технології.
 
На факультеті навчаються понад 600 студентів,   більше половини – навчаються на «добре» та «відмінно». Серед студентів є лауреати іменних стипендій та нагороджені стипендіями міського голови Запоріжжя.
На кафедрах факультету працюють студентські наукові гуртки. Кожен третій студент є членом студентського наукового товариства. Доповіді-звіти студентів-науковців широко відомі завдяки участі у наукових конференціях університету, інших закладів вищої освіти України та міжнародних наукових форумах.
Студенти факультету мають змогу працювати в університетській бібліотеці, де читальну залу з комп’ютерною мережею підключено до системи «Уран», що забезпечує доступ до повнотекстових джерел бібліотек українських ВНЗ та університетів світу.
На факультеті успішно діють: студентське самоврядування, профспілкова організація студентів, студентська рада гуртожитків, які визнані кращими серед ЗВО Запоріжжя.
При спортивному клубі університету діють секції практично з усіх видів спорту. За останні п’ять років підготовлено 2 майстри спорту, 1 кандидат в майстри спорту, понад 100 розрядників. Факультет – постійний лідер у студентських змаганнях університету та спартакіадах області.
У гуртках художньої самодіяльності беруть участь кожен 4 студент факультету.
 

Звіт декана доцента О.А. Кремзера

Стратегія розвитку факультету

Відгуки випускників

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)239-68-90   mail@mphu.edu.ua

Відправити E-mail

Увага! Офіційним сайтом ЗДМФУ є mphu.edu.ua (zsmu.edu.ua). За інформацію, надану від імені ЗДМФУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| bg | en | fr | es | hi | ar