Другий фармацевтичний факультет

Декан другого фармацевтичного факультету –
Бігдан Олексій Антонович, кандидат фармацевтичних наук,
доцент кафедри клінічної фармації, фармакотерапії, фармакогнозії та фармацевтичної хімії.

69035, м Запоріжжя, вул. Сталеварів, 36-а.
Тел.: (061) 233-60-97, +380987271244.

e-mail: pharm2dekanat@gmail.com  

Заступники декана:
ПОРТНА Олена Олексіївна, к. фарм. н., доцент каф. фармацевтичної хімії.
ДЕНИСЕНКО Ольга Миколаївна, к. фарм. н., доцент кафедри фармакогнозії і ботаніки.

Тел./факс: (061) 233-60-97

Напрям підготовки – фармація:

1. Спеціальність – «Фармація. Промислова фармація» освітня програма «Фармація»
Освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр (226).
Кваліфікація – провізор.
Форма навчання – заочна (за кошти фізичних та юридичних осіб).

2. Спеціальність –«Фармація. Промислова фармація» освітня програма «Технології парфумерно-косметичних засобів».
Освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр (226).
Кваліфікація – провізор-косметолог.
Форма навчання – заочна (за кошти фізичних та юридичних осіб).

Гарант освітньої програми другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» Бушуєва Інна Володимирівна, доктор фармацевтичних наук, професор, завідувач кафедри управління і економіки фармації та фармацевтичної технології.
 

Гарант освітньої програми «Технології парфумерно-косметичних засобів» другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» Ткаченко Наталя Олександрівна, доктор фармацевтичних наук, доцент кафедри управління та економіки фармації.
tkachenkonat2@gmail.com

Історія факультету

До 1969 року в Запорізькому медичному інституті на фармацевтичному факультеті існувала як денна, так і заочна форма навчання. З 1970 р. заочну підготовку фармацевтів було призупинено, а  1997 року в Запорізькому державному медичному університеті поновлено прийом студентів на заочне відділення фармацевтичного факультету зі спеціальності «Фармація».

2004 року в ЗДМУ відкрито фармацевтичний факультет заочної форми навчання і розпочато додатково підготовку студентів за спеціальністю «Технологія парфумерно-косметичних засобів».

З моменту заснування другого фармацевтичного факультету його очолюва доцент О.Р. Пряхін, з 2021 р. - доцент О.А.Бігдан.

Студенти факультету

На факультеті навчаються понад 2000 студентів, з яких більше 90% мають середньо-спеціальну та вищу освіту.

В університеті створено всі умови для навчального процесу: наукова бібліотека, читальні зали, електронна бібліотека, комп’ютерні класи з доступом до мережі Інтернет, впроваджена система дистанційної освіти.

Підготовка провізорів та провізорів-косметологів здійснюється досвідченими викладачами, серед яких велика кількість докторів наук, професорів, кандидатів наук та доцентів.

Потужний кадровий потенціал факультету, сучасне інформаційне та матеріально-технічне забезпечення педагогічного процесу дають змогу досягти високого рівня підготовки студентів на фармацевтичному факультеті заочної форми навчання.

Звіт доцента Бігдан О.А. про навчально-методичну, науково-дослідну, виховну та суспільну роботу за 2016-2021р.р.

Програма розвитку 2 фармацевтичного факультету ЗДМУ на 2021-2026 р.

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)239-68-90   mail@mphu.edu.ua

Відправити E-mail

Увага! Офіційним сайтом ЗДМФУ є mphu.edu.ua (zsmu.edu.ua). За інформацію, надану від імені ЗДМФУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| bg | en | fr | es | hi | ar