Заступник ректора з кадрових питань   

БАВИЦЬКА Наталя Миколаївна
 
Сфера повноважень:
 
- організація, контроль та ведення кадрової діяльності університету; 
- організація роботи відділу кадрів, діловодства, архіву та 2-го відділу; 
- механізація, автоматизація і комп’ютерна обробка даних з особового складу;
- прогнозування і визначення потреби в кадрах на основі планів економічного і соціального розвитку університету; 
- реалізація та контроль за розробкою перспективного плану роботи з кадрами;
- облік особового складу;
- забезпечення реалізації і контроль за розробкою перспективного плану роботи з кадрами. Здійснення роботи по дотриманню вимог і нормативів законодавства України з кадрових питань. Участь у розробці кадрової політики університету;
- робота щодо формування резерву спеціалістів для висування або переміщення на інші штатні посади, що входять до номенклатури керівника підприємства, організація підготовки резерву персоналу;
- участь у розробці структури університету та штатного розкладу, стратегії розвитку університету, посадових інструкцій у структурних підрозділах закладу, участь в розробці колективного договору, заходів щодо укріплення трудової дисципліни, зниженню плинності кадрів, втрат робочого часу, контроль їх виконання;
- організація контролю за станом трудової дисципліни і дотриманням працівниками Правил внутрішнього трудового розпорядку;
- здійснення контролю за підвищенням кваліфікації працівників;
- ведення документації з кадрових питань;
- видача довідок про теперішню та попередню трудову діяльність;
- підготовка матеріалів до представлення персоналу до заохочень та нагород;
- участь в роботі атестаційної та конкурсної комісій;
- організація та проведення атестації працівників університету;
- забезпечення використання у встановленому порядку печатки та штампів відділу кадрів та університету;
- складання номенклатурних справ з кадрового діловодства, їх оформлення та ведення;
- підготовка документів з кадрів для передачі в архів на зберігання.
 
Контактна інформація:
69035, м. Запоріжжя, пр. Маяковського, 26.
Тел.: (061) 233-60-05
mail@mphu.edu.ua

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)239-68-90   mail@mphu.edu.ua

Відправити E-mail

Увага! Офіційним сайтом ЗДМФУ є mphu.edu.ua (zsmu.edu.ua). За інформацію, надану від імені ЗДМФУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| bg | en | fr | es | hi | ar