Університет сьогодні

Кафедра анатомії людини, оперативної хірургії та топографічної анатомії

Кафедра розташована в навчальному корпусі №3 ЗДМУ

69035 м. Запоріжжя, пр. Маяковського, 24

Тел.: (061) 233-33-56

В.о. зав. кафедри - Щербаков Максим Степанович, доцент, кандидат медичних наук.

 

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Кафедра нормальної анатомії ЗДМУ заснована у грудні 1964 року доцентом Олександром Гавриловичем Яхницею, талановитим учнем професора К.Д. Філатової, який у 1967 році став доктором медичних наук і професором.

Проф. О.Г. Яхниця запропонував методики сумісного фарбування нервів і залоз, фарбування залоз із застосуванням ультразвуку, модифікував ряд методик гістохімічного дослідження мукополісахаридів та ферментів в тканинах. Під керівництвом проф. О.Г. Яхниці гістохімічними і гісторадіографічними методиками визначені морфологічні закономірності захисно-адаптаційних реакцій органів при гострій гіпоксії, СВЧ-опроміненні та алкогольному навантаженні. Професор О.Г. Яхниця заснував Запорізьку наукову школу анатомів.

З 1988 до 1994 рр. кафедрою завідував доктор медичних наук, професор В.І. Решетілов, автор понад 100 наукових робіт.

З 1994 до 2017 рр. кафедрою анатомії людини завідував доктор медичних наук, Заслужений діяч науки та техніки України, академік міжнародної академії інтегративної антропології, Перший віце-президент наукового Товариства анатомів, гістологів, ембріологів та топографоанатомів України, професор М.А. Волошин. Протягом 2003–2010 рр. він був експертом ВАК України, підготував  6 докторів та 40 кандидатів наук. Професор Микола Анатолійович Волошин вперше описав ендокринні структури вилочкової залози (так звані епітеліальні канальці), обґрунтував концепції – "Лімфоцит як фактор морфогенезу органів і тканин" та "Закономірності розвитку вісцеромегалії у новонароджених після внутрішньоутробної дії чужорідних антигенів на лімфоїдну систему плоду". В 2011 р. професору М.А. Волошину присвоєно звання Заслужений діяч науки та техніки України.

З серпня 2017 р. кафедрою завідує доктор медичних наук, професор О.А. Григорʼєва.
З 2009 р. кафедру трансформовано в кафедру анатомії людини, топографічної анатомії та оперативної хірургії.

В 1990–1991 рр. на базі кафедри пройшла Всесоюзна школа молодих учених імуноморфологів та засідання Всесоюзної проблемної комісії з нормальної анатомії.

На базі кафедри в 2003 р. проведено першу науково-практичну конференцію "Роль імунної, нервової та ендокринної систем в процесах ембріогенезу". Також в цьому році проведено пленум Українського товариства АГЕТ.

В 2010 р. за участі кафедри проведена науково-практична конференція "Тіотріазолін та його композиційні препарати: досягнення та перспективи".
В 2011 р. проведено науково-практичну конференцію "Актуальні питання морфології", присвячену 90-річчю з дня народження професора О. Г. Яхниці.

В 2013 р. звершено проведення  науково-дослідної роботи  "Лектингістохімічна характеристика морфогенезу органів і тканин в ранньому постнатальному періоді в нормі і експерименті".

В 2013 р. проведено капітальний ремонт та оновлення кафедри. Постійно поповнюється навчально-методична база кафедри.

З 2015 р. проводиться науково-дослідна робота кафедри анатомії людини, топографічної анатомії та оперативної хірургії "Реактивність органів новонароджених після дії антигенів та факторів різної природи у внутрішньоутробному періоді".

В 2016-2017 н.р. співробітниками кафедри розроблено он-лайн курс "Топографічна анатомія голови та шиї".
 

Протягом останніх років під час проведення щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні аспекти медицини і фармації» (для молодих вчених та студентів) відбувається проведення конкурсів „Анатомічний препарат” та „Анатомічний малюнок”, що дозволяє щорічно оновлювати каталог музейних препаратів.

В 2014 р. виповнилося 50 років кафедрі анатомії людини, з приводу чого з 16 по 18серпня 2015 року був проведений VI конгрес анатомів, гістологів, ембріологів і топографоанатомів України.

 

СКЛАД КАФЕДРИ:

Анатомію людини викладають:
зав. кафедри, д. мед. н., професор О. А. Григор’єва;
доценти: к. мед. н. М. С. Щербаков, к. мед. н. О. В. Артюх, к. мед. н. М. Б. Вовченко,
к. мед. н. А. О. Світлицький, к. мед. н. С. В. Чугін; к. мед. н. О. А. Апт,
к. мед. н. Т. М. Матвєйшина, к. мед. н. Т. А. Тополенко, к. мед. н. Н. В. Грінівецька,
к. мед. н. О. Л. Зінич, к. мед. н. О. Л. Лазарик; к. мед. н. М. Г. Лебединець
ст. викладач к.мед. н. А.В. Чернявський;
асистенти: к. мед. н. О. С. Пірраш  (Таланова), О. М. Міщенко;
Клінічну анатомію та оперативну хірургію викладають:
доцент: к. мед. н. П. В. Богданов,
асистенти: к. мед. н. В. В. Булдишкін, Н. Ю. Якімова, О. В. Мєшкова.
Лаборанти кафедри: Л. Б. Захарцова, А. В. Немичко, І. А. Коваленко, Г. А. Кривенко,
​​​​​​​Н.В. Грома

 

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ:

  1. анатомія людини,
  2. анатомія людини з особливостями дитячого віку,
  3. нормальна анатомія людини,
  4. анатомія і фізіологія людини,
  5. клінічна анатомія та оперативна хірургія,
  6. клінічна анатомія та оперативна хірургія з особливостями дитячого віку.

 

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Підготовка студентів на кафедрі базується на принципах кредитно-трансферної системи: забезпечення методичної та інформаційної організації навчального процесу самостійної роботи студентів; впровадження нових ефективних форм контролю знань-умінь. Для ліцензійного тестування створено банк тестових завдань "Крок-1", що нараховує близько 2000 завдань.

Згідно з навчальним планом за кредитно-трансферною системою створено робочі програми з усіх навчальних дисциплін. Оригінальні лекції читаються з використанням мультимедійних технологій. Видано методичні рекомендації та електронний інформаційний довідник студента з анатомії людини для медичного та фармацевтичного факультетів, а також методичні рекомендації для практичних занять з анатомії людини для студентів спеціальності "Стоматологія", навчально-методичний посібник з оперативної хірургії, клінічної та топографічної анатомії для студентів ІІ та ІІІ курсів за спеціальностями 222 "Медицина", 228 "Педіатрія", 221 "Стоматологія".

 

НАПРЯМКИ НАУКОВОЇ РОБОТИ ТА ОСНОВНІ НАУКОВІ ЗДОБУТКИ

Напрямками наукової роботи кафедри є:

В рамках наукового напрямку захищено 6 докторських та 36 кандидатських дисертацій.

На кафедрі функціонує семінар молодих вчених "Сучасні проблеми морфології".

Співробітники кафедри проводять комплексні дослідження з фармацевтичними і клінічними кафедрами (педіатрії, урології, онкології, очних хвороб, стоматології та ін.) та впроваджують гістохімічні методи виявлення лектинів і імуноморфологічні методи дослідження.

Ефективним результатом комплексних досліджень стала розробка, вивчення і впровадження в практику першого вітчизняного лікарського препарату "Тіотріазолін". Розроблено концепцію морфофункціональних прояви тимомегалії, як імунологічного дефіциту, лягли в основу сучасної класифікації тимомегалій. Встановлено закономірності будови лімфоїдної тканини плаценти та її ролі в нормальному перебігу вагітності та пологів.

Співробітники кафедри видали понад 1000 наукових публікацій в вітчизняних та закордонних журналах, отримали більше 60 патентів на винаходи, опублікували 8 монографій, 14 посібників та рекомендацій.

 

СПІВПРАЦЯ З ІНШИМИ УСТАНОВАМИ

Проводяться спільні наукові дослідження з Дніпропетровською державною медичною академією, НВТ "Фарматрон", Міжнародною академією інтегративної антропології.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)239-68-90   mail@mphu.edu.ua

Відправити E-mail

Увага! Офіційним сайтом ЗДМФУ є mphu.edu.ua (zsmu.edu.ua). За інформацію, надану від імені ЗДМФУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| bg | en | fr | es | hi | ar