Кафедра медичної фізики, біофізики та вищої математики

Кафедра розташована в навчальному корпусі №3 ЗДМУ
69035 м. Запоріжжя, пр. Маяковського, 24
тел.: +38(066)287-67-75

Виконувач обов’язків завідувача кафедри – доцент Мельнікова Оксана Зенонівна.
 

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Кафедру фізики в 1965 році заснував кандидат фізико-математичних наук, доцент Анатолій Юхимович Ігнатенко. Під його керівництвом проводилась наукова робота в галузі фізики металів.

З 1982 р. кафедра фізики була перепрофільована в кафедру медичної фізики, біофізики та вищої математики. Очолив кафедру професор Еммануїл Ілліч Сливко. Він створив фізіологічну лабораторію, в якій проводились експерименти в галузі біофізики мембран епітеліальних клітин, а пізніше – дослідження нейрофізіології рухів людини. За значний внесок в науку професору Е.І.Сливку було призначено стипендію Президента України як видатному діячу охорони здоров’я. Під керівництвом професора Сливка Е.І. захищено 5 кандидатських дисертацій.

З 2018 р. кафедру очолювала доктор економічних наук, професор Сергєєва Л.Н., яка велику увагу приділяла науковій роботі аспірантів університету, навчаючи їх дисципліні «Основи біостатистики та методи статистичного моделювання».

З 2022 р. обов’язки завідувача кафедри виконує кандидат біологічних наук, доцент Мельнікова О.З.
 

СКЛАД КАФЕДРИ

Виконуюча обов’язки завідувача кафедри - кандидат біологічних наук, доцент Мельнікова О.З.

Доценти кафедри: кандидат біологічних наук Іванченко О.З.; кандидат економічних наук Строгонова Т.В.; кандидат фізико-математичних наук Приходько О.В.; кандидат педагогічних наук Точиліна Т.М., кандидат педагогічних наук Мурзіна О.А.

Ст. викладач: Мікаєлян Г.Р.

Викладачі: Лукіна Г.М.

Ст. лаборант кафедри Головкіна О.О.; лаборант кафедри Дегтярьова В.П.

 

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ:

«Медичну та біологічну фізику» на кафедрі вивчають:

 • Вітчизняні студенти 1 та 2 курсів І, ІІ медичних факультетів та іноземні (україномовні і англомовні) студенти 1 курсу ІІ міжнародного факультету спеціальності "Медицина";
 • Студенти 1 та 2 курсів курсу ІІ медичного факультету спеціальності "Педіатрія";
 • Студенти 1 курсу ІІ медичного факультету спеціальності «Технології медичної діагностики і лікування» спеціалізації "Лабораторна діагностика";
 • Вітчизняні студенти 1, 2 курсів ІІІ медичного факультету та іноземні (україномовні) студенти 1 курсу ІІ міжнародного факультету спеціальності "Стоматологія";
 • Вітчизняні студенти 1 курсу ІІІ медичного факультету спеціальності "Фізична терапія, ерготерапія".

«Біофізику з фізичними методами аналізу» на кафедрі вивчають:

 • Вітчизняні студенти 1 курсу І та ІІ фармацевтичних факультетів та іноземні (україномовні і англомовні) студенти ІІ міжнародного факультету спеціальності "Фармація та промислова фармація" освітньої програми "Фармація" і освітньої програми "Технологія парфумерно-косметичних засобів".

«Вищу математику і статистику» вивчають:

 • Вітчизняні студенти 1 курсу І та ІІ фармацевтичних факультетів та іноземні (україномовні і англомовні) студенти ІІ міжнародного факультету спеціальності "Фармація та промислова фармація" освітньої програми "Фармація" і освітньої програми "Технологія парфумерно-косметичних засобів".

«Соціальну медицину, громадське здоров’я» («Біостатистику») вивчають:

 • Вітчизняні студенти 3 курсу І, ІІ медичних факультетів та іноземні (україномовні і англомовні) студенти 3 курсу ІІ міжнародного факультету спеціальності "Медицина".

«Медичну статистику» вивчають:

 • Вітчизняні студенти-магістри 1 курсу ІІ медичного факультету «Технології медичної діагностики і лікування» спеціалізації "Лабораторна діагностика" та 1 курсу ІІІ медичного факультету спеціальності "Фізична терапія, ерготерапія".

«Основи біостатистики та методи статистичного моделювання» вивчають:

 • Аспіранти ІІ курсу спеціальностей: "Медицина"; Стоматологія", "Педіатрія"; "Фармація та промислова фармація".

«Математику» вивчають:

 • Іноземні студенти І міжнародного факультету (Центру підготовки іноземних громадян).

«Сучасні проблеми біофізики» є курсом за вибором для вітчизняних студентів усіх спеціальностей.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Для підготовки студентів проводиться науково-методична робота, метою якої є забезпечення їх аудиторної і самостійної роботи. На кафедрі укладено методичні рекомендації для підготовки студентів до занять за усіма темами дисциплін, презентації лекцій, видано навчальні посібники. Ефективному контролю знань сприяє створення пакетів тестів і задач з дисциплін кафедри.

Відповідно до навчального плану створено робочі програми за всіма дисциплінами кафедри. Лекції для студентів читають з використанням мультимедійних технологій. На практичних заняттях використовуються анімаційно-мультимедійні наочні матеріали та навчальні фільми. Ефективному викладанню сприяє використання робочих зошитів, в яких питання тем курсу представлені у виді ситуаційних і розрахункових задач, добраних з урахуванням завдань і специфіки медичної освіти.

 

НАПРЯМКИ НАУКОВОЇ РОБОТИ ТА ОСНОВНІ НАУКОВІ ЗДОБУТКИ

В експериментах на тваринах продемонстровано існування впливу симпатичної нервової системи на епітеліоцити тонкої кишки. Описано зміни їх мембранного потенціалу та їх біофізичні механізми.

У дослідженнях на здорових людях за допомогою електронейроміографічних методів вивчали динаміку збудження та гальмування у спинному мозку при стимуляції аферентних нервових волокон і довільних рухах кінцівок. Доведено існування пресинаптичного гальмування тривалістю в декілька секунд. Показано залежність випереджуючої дії центральних моторних програм на руховий апарат людини залежно від видів руху та положення тіла.

У дослідженнях на хворих, які перенесли мозковий інсульт, у співробітництві з кафедрою нервових хвороб з’ясовували залежність між клінічними показниками і ступенем порушення гальмівних процесів у центральній нервовій системі.

Під керівництвом проф. Е. І. Сливко захищено 5 кандидатських дисертацій.

З 2018 р. кафедра працює за двома науковими темами:

 1. «Розробка методів математичного моделювання в медичних і фармацевтичних дослідженнях»;
 2. «Теорія та методологія підвищення ефективності формування компетентностей студентів і викладачів вищих медичних навчальних закладів».

СПІВПРАЦЯ З ІНШИМИ УСТАНОВАМИ

Кафедра підтримує наукові та ділові стосунки з однопрофільними кафедрами медичних університетів України, науково-дослідним інститутом фізіології ім. О. О. Богомольця, Дніпропетровським національним університетом ім. О. Гончара, Запорізьким національним університетом.

 

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)239-68-90   mail@mphu.edu.ua

Відправити E-mail

Увага! Офіційним сайтом ЗДМФУ є mphu.edu.ua (zsmu.edu.ua). За інформацію, надану від імені ЗДМФУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| bg | en | fr | es | hi | ar