Університет сьогодні

Кафедра клінічної лабораторної діагностики

Навчальною базою є навчально-науковий медичний центр «Університетська клініка» ЗДМУ (вул. Академіка Амосова, 83, тел.: (061) 764-38-85) та КУ «6 міська лікарня»

Завідувач кафедри – Павлов Сергій Васильович, доктор біологічних наук, професор, голова Ради молодих вчених Запорізького державного медичного університету

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Кафедру засновано у Запорізькому державному медичному університеті наказом ректора 01.01.2016 р.

СКЛАД КАФЕДРИ:

Зав. каф., д.біол.н., проф. Павлов С.В.; доценти: д.біол.н. Горбачова С.В., к.мед.н. Біленький С.А., к.мед.н. Бухтіярова Н.В.; ст..викладач к.фарм.н. Баранова Л.В., асистенти к.мед.н. Левченко К.В., Бурлака К.А., Робота Д.В.

 

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛИНІ

«Клінічна лабораторна діагностика», «Техніка лабораторних робіт»; «Догляд за хворими та медична маніпуляційна техніка», «Біохімія патологічних процесів», «Біологічна та клінічна хімія», «Лабораторна діагностика», «Біохімічні методи дослідження», «Клінічна біохімія», «Лабораторна служба. Оцінка аналітичних методів», «Організація лабораторної служби. Гуманітарні основи діяльності лікаря», «Клінічна оцінка лабораторних досліджень», «Доказова медицина. Алгоритми і стандарти лабораторних досліджень», «Дослідження гемостазу», «Хвороби цивілізації», «Загальноклінічні методи дослідження. Гематологічні методи дослідження», «Цитологічні методи дослідження», «Ендокринологія з оцінкою результатів досліджень», «Основи фармакології». 

Студенти 4 курсу 1,2 медичного факультетів спеціальності «Медицина» вивчають елективний курс «Клінічна біохімія».

Студенти 4 курсу 1 та 2 фармацевтичного факультетів спеціальності «Фармація» вивчають «Лабораторну діагностику».

Студенти 1 курсу 2 медичного факультету Спеціальності 224 «Технології медичної діагностики та лікування» вивчають на кафедрі «Техніку лабораторних робіт», «Догляд за хворими та медичну маніпуляційну техніку».

Студенти 2 курсу 2 медичного факультету Спеціальності 224 «Технології медичної діагностики та лікування» вивчають «Клінічну лабораторну діагностику», «Фармакологію та медичну рецептуру».

Студенти 3 курсу 2 медичного факультету Спеціальності 224 «Технології медичної діагностики та лікування» вивчають «Клінічну лабораторну діагностику», «Біологічну та клінічну хімію», «Ендокринологію з оцінкою результатів досліджень».

Студенти 4 курсу 2 медичного факультету Спеціальності 224 «Технології медичної діагностики та лікування» вивчають «Клінічну лабораторну діагностику», «Біологічну та клінічну хімію», «Лабораторну службу. Оцінка аналітичних методів.

Магістранти спеціальності 224 «Технології медичної діагностики та лікування» вивчають: «Біохімію патологічних процесів», «Клінічну оцінку лабораторних досліджень», «Доказову медицину. Алгоритми і стандарти лабораторних досліджень», «Хвороби цивілізації».

Лікарі – інтерни спеціальності «Лабораторна діагностика» вивчають:«Загальноклінічні методи дослідження. Гематологічні методи дослідження», «Біохімічні методи дослідження», «Цитологічні методи дослідження», «Організація лабораторної служби. Гуманітарні основи діяльності лікаря», «Дослідження гемостазу».

На клінічних базах кафедри проходять практику з «Клінічної лабораторної діагностики» та «Біологічної та клінічної хімії» студенти 3 та 4 курсів спеціальності 224 «Технології медичної діагностики та лікування».

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Навчання студентів на кафедрі базується на принципах забезпечення методичної і інформаційної організації навчального процесу з елементами самостійної роботи, а також на впровадженні нових ефективних форм контролю знань-навичок. Для поточного контролю знань та підготовки студентів до здачі ліцензійного екзамену «Крок» розроблено базу з 5000 тестів.

Оригінальні лекції, практичні заняття для студентів проводяться з використанням мультимедійних та новітніх технологій (навчальні фільми та атласи, тестове опитування, реферативні повідомлення тощо). З метою удосконалення практичних навичок студентів на кафедрі використовують наочні засоби, фільми.

НАПРЯМКИ НАУКОВОЇ РОБОТИ ТА ОСНОВНІ НАУКОВІ ЗДОБУТКИ:

Основним напрямком наукової роботи кафедри є вивчення та аналіз особливостей проведення сучасних методів лабораторних досліджень.

Провідною темою кафедри є вивчення факторів ендогенної цитопротекції та розробка нових ефективних шляхів діагностики та лікування захворювань серця та патології центральної нервової системи. НДР кафедри  «Розробка нових ефективних шляхів діагностики та ендогенної цитопротекції ішемічних пошкоджень коронарного і церебрального кровообігу» (Держ.№2301020).

СПІВПРАЦЯ З ІНШИМИ УСТАНОВАМИ

Кафедра проводить комплексні дослідження разом з кафедрами медико-біологічного та терапевтичного профілю нашого університету, International Union of Basic and Clinical Pharmacology, ESCBM, а також з кафедрами клінічної лабораторної діагностики, лабораторної діагностики і загальної патології Запорізької медичної академії післядипломної освіти, Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика (м. Київ); ДУ «Інститут фармакології та токсикології АМН України» (м. Київ).

ДІАГНОСТИЧНА І КОНСУЛЬТАТИВНА РОБОТА

Діагностична, лікувальна і консультативна робота виконується у клініко-діагностичної лабораторії та відділеннях навчально-наукового медичного центру «Університетська клініка».

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)239-68-90   mail@mphu.edu.ua

Відправити E-mail

Увага! Офіційним сайтом ЗДМФУ є mphu.edu.ua (zsmu.edu.ua). За інформацію, надану від імені ЗДМФУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| bg | en | fr | es | hi | ar