Університет сьогодні

Кафедра загальної хірургії та післядипломної хірургічної освіти 

Адреса: 69000, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 80.

тел.:(061)2334944

е-mail: sapge@ukr.net

Завідувач кафедри - д. мед. н., професор Завгородній Сергій Миколайович

 

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Кафедра була створена 1 вересня 2019 р. наказом ректора ЗДМУ з метою поліпшення підготовки студентів та створення нерозривного зв’язку з післядипломною освітою за фахом «Хірургія». На кафедрі діють інтернатура, магістратура, аспірантура (РhD) та клінічна ординатура.

Кафедра розташована на базі: 

 

  • хірургічних відділеннь КНП «МЛЕ та ШМД» ЗМР,
  • хірургічного та гнійно-септичного відділення міської лікарні №2.

 

СКЛАД КАФЕДРИ: 

 Зліва на право: доц., к.мед.н. Бамбизов Леонід Михайлович, доц., к.мед.н. Бачурін Андрій Вікторович, доц, к.мед.н. Капшитар Олексій Олександрович, доц., к.мед.н. Ярешко Неля Олександрівна, ас. Кубрак Михайло Анатолійович, ас., к.мед.н. Доля Олег Сергійович, ас., к.мед.н. Данилюк Михайло Богданович, ас., к.мед.н. Кравець Микола Сергійович, ас., к.мед.н. Танцура Павел Юрійович

Нижній ряд: професор, д.мед.н. Капшитар Олександр Васильович, завідувач кафедри д.мед.н., професор Завгородній Сергій Миколайович, професор, д.мед.н. Сирбу Іван Федорович.

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Підготовка лікарів-інтернів на  кафедрі базується на принципах максимально можливої практичної роботи з пацієнтом, у навчальному процесі  використовуються мультимедійні технології, елементи самоконтролю, впроваджуються нові ефективні форми контролю знань - умінь.

На кафедрі відкрито комп'ютерний клас (10 робочих місць), де проводиться тестування при складанні підсумків циклів, а також для підготовки лікарів-інтернів до ліцензійного іспиту «Крок-3».

Практичні заняття поєднують роботу лікарів-інтернів у відділеннях біля ліжка хворих, в операційних, ендоскопічних кабінетах та кабінетах УЗД.

Операційні зали оснащені сучасним відео-обладнанням, що забезпечує можливість лікарям-інтернам спостерігати за проведенням хірургічних втручань з конференц-залу.

 

НАПРЯМКИ НАУКОВОЇ РОБОТИ ТА ОСНОВНІ НАУКОВІ ЗДОБУТКИ

Напрямками наукової роботи кафедри є:

- Хірургічна корекція захворювань ендокринних залоз.

- Дослідження, характер і особливості етіології, патогенезу, клінічного перебігу та результатів хірургічного лікування хворих з невідкладними хірургічними захворюваннями органів черевної порожнини та ендокринних органів.

- Відеоінвазивні втручання в невідкладній та планової хірургії.

- Розробка та впровадження персоніфікованого підходу у виборі лікування хворих з невідкладною хірургічною патологією злоякісних захворювань (невідкладна онко-хірургія).

- Розробка протоколів та алгоритмів при виконанні оперативних втручаннь у хворих старечого та похилого віку.

- Кровозберігаючі технології в хірургії, використання ультразвуку в анестезіологічній практиці, забезпечення прохідності дихальних шляхів за допомогою надгортанних повітроводів, периопераційне ведення пацієнтів похилого і старечого віку.

Співробітниками кафедри захищені дисертації за наступними темами:

>     професор Завгородній С.М. - кандидатська робота «Трансплантація кріоконсервованих, ксеногенних острівцевих клітин підшлункової залози в лікуванні хронічних ускладнень інсулінозалежного цукрового діабету» 1995 р. м. Дніпропетровськ та докторська  дисертаційна робота  «Хірургічні аспекти лікування хронічної ниркової недостатньості» 2004р. м.Запоріжжя.

>     професор Капшитар О.В. - кандидатська робота «Лапароскопія у діагностиці та лікуванні гострого панкреатиту» 1993р. м. Дніпропетровськ та  докторська  дисертаційна робота  «Діагностичні та лікувальні лапароскопічні втручання при гострій хірургічній абдомінальній патології» в 2006 р. м. Київ.

>     доцент Ярешко Н.О. «Клініко-діагностичне значення мікробіологічних та імунологічних показників при лікуванні хворих з розлитим гнійним перитонітом» 1997 р. м. Дніпропетровськ.

>     асистент Доля О.С «Оптимізація методу вибору хірургічного лікування токсичного зобу» у 2012 р. м Запоріжжя.

>     асистент Данілюк М.Б.  «Профілактика, діагностика та лікування гіпопаратиреозу у ранньому післяопераційному періоді  при раку щитоподібної залози»у 2018 р.

>     проф. д. мед. н. Сирбу І.Ф, кандидатська дисертація: «Экспериментально-морфологическое изучение тонкокишечного трансплантата на брыжеечной ножке, вшитого в сквозной дефект стенки желудка», захист у 1969 р., докторська дисертація: «Ранние и отдаленные осложнения гастроэнтероанастомоза после резекции желудка», захист у 1986 р., ВНЦХ АМН СРСР 

>     доц., к. мед. н. Бачурін А.В., кандидатська «Современные методы лечения больних с острой постренальной анурией: клинико-экспериментальное исследование» 1991г Дніпропетровськ, НДІ Урології

>     доц., к. мед. н. Бамбизов В.М, кандидатська «Ендоскопічні методи діагностики та хірургічного лікування жовчнокамяної хвороби ускладненої непрохідністю термінального відділу холедоха 2009р Запоріжжя

>     доц., к. мед. н. Рилов А.І, кандидатська «Особливості діагностики та лікувальної тактики у хворих з травматичним пошкодженням підшлункової залози 2004р Запоріжжя.

>     доц., к. мед. н. Капшитар О.О., кандидатська «Особливості діагностики і лікування постраждалих з ізольованими та поєднаними закритими пошкодженнями печінки 2012 Запоріжжя

>     ас., к. мед. н. Танцура П.Ю, кандидатська «Консервативне та хірургічне лікування хворих з трофічними виразками 2012, Запоріжжя

>     ас., к. мед. н. Кравець М.С, кандидатська «Особливості клінічного перебігу та лікування травматичних заочеревенних крововиливів у потерпілих закритою травмою живота 2004р Запоріжжя

>     ас., к. мед. н. Ізбицький В.В, кандидатська «Пилорус и вагосохраняющие резекции при язвенной болезни желудка: показания, технические аспекты и отдаленные результаты 2004г Запоріжжя

На кафедрі заплановані та виконуються

>     кандидатська дисертація: Кубрак М.А «Медичні аспекти симультаних оперативних втручань в ендокринній хірургіі

 

СПІВПРАЦЯ З ІНШИМИ УСТАНОВАМИ

Кафедра підтримує тісні зв'язки з Українським науково-практичним центром ендокринної хірургії трансплантації ендокринних органів і тканин, Інститутом ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка, Національним інститутом раку.

ДІАГНОСТИЧНА І КОНСУЛЬТАТИВНА РОБОТА

Консультативна робота проводиться: на базі 1,2,3 хірургічних відділеннь КНП «МЛЕ та ШМД» ЗМР, хірургічних відділень  2-ї міської лікарні, у клініці «Візус», а також в ендокринологічних відділеннях міста та області за потреби під час виїздів.

 

Виконується кафедральна НДР на тему: «Периопераційне лікування пацієнтів похилого та старечого віку».

 

 

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)239-68-90   mail@mphu.edu.ua

Відправити E-mail

Увага! Офіційним сайтом ЗДМФУ є mphu.edu.ua (zsmu.edu.ua). За інформацію, надану від імені ЗДМФУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| bg | en | fr | es | hi | ar