Кафедра медбіології, паразитології та генетики

Кафедра розташована у навчальному корпусі №3 ЗДМФУ.

69035, м. Запоріжжя, вул. Маяковського, буд. 26

Тел.: (061) 233-85-25

kafmedbiologia@gmail.com

Завідувач кафедри – Приходько Олександр Борисович, доцент, доктор біологічних наук.

 

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Кафедра медбіології, паразитології та генетики відкрита у січні 1965 р., перший завідувач – к. біол. н. Е.І. Пестушко. В різні роки на кафедрі працювали доц. Б.Р. Брускін, ас. Г.А. Азаров, ас. І.М. Гурська, доц. В.А. Гоженко. З 1973 р. – професор А.К. Шевченко, під її керівництвом виконано 3 кандидатські дисертації. Основний науковий напрямок роботи кафедри на той час - «Кровосисні двокрилі Півдня України».

З 1989 р. по 2013 р. кафедрою керувала к.б.н., доцент М.В. Стеблюк – співавтор монографії: «Збереження навколишнього середовища на основі безвідходного виробництва» (1977) та підручника «Медична біологія» (2009).

З вересня 2013 р. завідувачем кафедри призначено д.б.н., доц. О.Б. Приходько.

За час існування на кафедрі підготовлено 7 кандидатів та 1 доктор наук.

 

КАДРОВИЙ СКЛАД КАФЕДРИ:

Доцент, д.б.н. О.Б. Приходько; доцент, к.б.н. А.П. Попович; доцент, к.б.н. О.Г. Алієва; старший викладач, к.б.н. Г.Ю. Малєєва; старший викладач К.В. Гавриленко; асистент О.О. Шеметенко; лаборант Д.Д. Дробаха.

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

• Медичну біологію на кафедрі вивчають студенти 1 курсу медичних факультетів за спеціальностями «Медицина», «Стоматологія», «Лабораторна діагностика». В тому числі - англомовні студенти за спеціальністю "Медицина".

• Біологію з основами генетики вивчають студенти фармацевтичних факультетів (денної та заочної форм навчання) за спеціальністю «Фармація».

• Сучасні проблеми молекулярної біології. Курс за вибором.

• Біологію вивчають іноземні громадяни на підготовчих курсах.

• Проводяться курси та лекції для абітурієнтів. 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Підготовка студентів на кафедрі базується на принципах забезпечення методичної та інформаційної організації навчального процесу з елементами самостійної роботи, а також на впровадженні нових ефективних форм контролю знань-умінь. Для ліцензійного тестування сформовано банк тестових завдань «КРОК-1». Він включає більше 4200 тестів українською та англійською мовами.

Розроблено методику класифікації тестових завдань, мультимедійні програми з навчання і контролю з тем «Цитологія» та «Гельмінти».

Згідно з навчальним планом за Болонською декларацією створено робочі програми з усіх навчальних дисциплін. Оригінальні лекції читаються виключно з використанням мультимедійних технологій.

НАПРЯМКИ НАУКОВОЇ РОБОТИ ТА ОСНОВНІ НАУКОВІ ЗДОБУТКИ

Основним науковим напрямком кафедри є вивчення об’єктів біологічного походження, які викликають алергічні захворювання.

З 2001 по 2005 рік кафедра працювала над темою "Фауна та екологія алергенних кліщів домашнього пилу". Відповідальний виконавець - доц. В.І. Павліченко

З 2005 р. Виконується наукова тема "Пилок алергенних анемофільних рослин як чинник полінозів та бронхіальної астми", а з 2010 по 2015 рік – "Динамічна аеробіологія і прогнозування аероалергенної ситуації". За цим напрямком викладачами кафедри отримані 3 патенти, надруковані 2 інформаційні листи, видані 3 методичні рекомендації, затверджені МОЗ України.

З 2015 року на кафедрі виконується НДР «Вплив метеорологічних факторів на формування небезпечної аеропалінологічної ситуації, яка зумовлена пилком рослин та спорами грибів». Відповідальний виконавець – ас. Г.Ю. Малєєва.

У 2017 році створена і впроваджена програма прогнозування небезпечної алергенної ситуації у м.Запоріжжі, пов'язана з пилком амброзії. Кафедра створила віджет, доступний на смартфонах, який дозволяє відстежувати рівень пилку амброзії в атмосферному повітрі у різних районах міста. 

З 2019 року створена та оновлюється сторінка лабораторії аеробіології на сайті університету, де представлена інформація про забруднення повітря пилком амброзії у м. Запоріжжя.

З 2020 року виконується НДР «Аеробіологічні дослідження формування небезбечної аеропалінологічної ситуації в м. Запоріжжя». Відповідальний виконавець – ст. викладач Ксенія Гавриленко.

Оперативна інформація про аероалергенне забруднення та прогнози відображаються на сайті Європейского аеробіологічного суспільства (European Aerobiology Societyhttp://www.polleninfo.org) і використовується фахівцями для лікування та профілактики алергічних захворювань. Програма має позитивний широкий розголос у суспільстві, їй присвячуються постійні телевізійні передачі на каналі "МТМ Запоріжжя".

СПІВПРАЦЯ З ІНШИМИ УСТАНОВАМИ

Кафедра входить до Європейської мережі аероалергенного спостереження (EAN), а також активно співпрацює з кафедрою медичної біології Вінницького національного медичного університету та ДУ «Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва» АМН України.

 

 

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)239-68-90   mail@mphu.edu.ua

Відправити E-mail

Увага! Офіційним сайтом ЗДМФУ є mphu.edu.ua (zsmu.edu.ua). За інформацію, надану від імені ЗДМФУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| bg | en | fr | es | hi | ar