Університет сьогодні

Кафедра природничих дисциплін для іноземних студентів та токсикологічної хімії

Кафедра розташована у головному навчальному корпусі ЗДМУ , 69035, м. Запоріжжя, пр. Маяковського 26

Тел.: (0612) 34-22-61

Персональний сайт кафедри ‑ http://toxchem.zp.ua/

Завідувач кафедри – ПАНАСЕНКО Олександр Іванович, професор, доктор фармацевтичних наук, голова профспілкового комітету ЗДМУ, головний редактор науково-практичного журналу "Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики".

Scopus Author ID: 7004550533

ResearcherID:  G-2053-2015

ORCID:  0000-0002-6102-3455

 

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Кафедра заснована в 1916 році, першим завідувачем був професор Н.А. Канчера.

В різні роки кафедрою керували професор А.П. Фішер, доцент В.К. Бутмі, професор Д.Я. Євдокімов. Після переводу інституту в м. Запоріжжя кафедру очолив к. фарм. н., доцент Ю.І. Колісніченко (1959–1963). З 1963 по 1965 рік кафедрою керував к. фарм. н., доцент І.А. Маренич. 1965–1972 рр. на посаду завідувача кафедри неорганічної хімії з курсом токсикологічної хімії призначена доцент Скібіна.

У 1972 р. кафедру очолив д. фарм. н., професор О.М. Красовський. Д. фарм. н., професор О.О. Мартиновський (засновник вітчизняної школи синтезу похідних акридину) був обраний Вченою радою ЗДМУ на посаду завідувача кафедри у 1984 р. З 1998 по 2009 р. кафедрою завідував д. фарм. н., професор В.П. Буряк.

З 2009 р. кафедру очолює д. фарм. н., професор О.І. Панасенко.

З січня 2019 року кафедру токсикологічної та неорганічної хімії було реорганізовано в кафедру «Природничих дисциплін для іноземних студентів та токсикологічної хімії».

За час роботи кафедри захищено 7 докторських та 27 кандидатських робіт.

 

 

КАДРОВИЙ СКЛАД КАФЕДРИ:

зав. кафедри, д. фарм. н., професор О.І. Панасенко; д. фарм. н., професор В.П. Буряк, д. фарм. н. професор кафедри В.В. Парченко; доценти: к. фарм. н. О.А. Кремзер, к. фарм. н. І.В. Мельник, к. фарм. н. С.М. Куліш, к. фарм. н., А.С. Гоцуля, к. фарм. н. Р.О. Щербина, к. фарм. н. А.А. Сафонов, к.фарм.н. Т.І. Ємець, к.пед.н. І.І. Філіпенко; ст. викладач: к. фарм. н., Н.А.Постол; асистенти: к.хім.н. Ю.В. Карпенко, Є.О. Карпун, Л.В. Воденнікова, Т.С. Вальчук; ст. лаборанти: Л.Л. Нестеренко, Т.В. Філіппова, С.О. Федотов; докторанти та аспіранти : к.фарм.н. О.А. Бігдан, А.В. Хільковець.

 

ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС:

На кафедрі викладаються наступні дисципліни : загальна та неорганічна хімія, вступ у фармацію, етика та деонтологія в фармації, токсикологічна хімія, інтелектуальна власність, охорона праці в галузі, фізика, біологія.

Студенти 1, 4, 5 курсів фармацевтичного факультету за освітньою програмою 226 «Фармація» спеціалізації «Фармація, промислова фармація» вивчають на кафедрі загальну та  неорганічну хімію, вступ у фармацію, етику та деонтологію в фармації, токсикологічну хімію, інтелектуальну власність, охорону праці в галузі.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Підготовка студентів на кафедрі базується на принципах забезпечення методичної і інформаційної організації освітнього процесу з елементами самостійної роботи, а також на впровадженні нових ефективних форм контролю знань-умінь.

Згідно з освітніми програмами створено робочі програми з усіх навчальних дисциплін та постійно оновлюються з залученням сучасних інформаційних ресурсів. Оригінальні лекції читаються виключно з використанням мультимедійних технологій. На практичних заняттях матеріал викладається з використанням мультимедійних презентацій та навчальних фільмів.

Видані методичні рекомендації для практичних занять з усіх навчальних дисциплін, а на 32 навчальних посібників з неорганічної і токсикологічної хімії, історії фармації та косметології, охорони праці в медицині і фармації, патентознавства отримані грифи МОН та МОЗ. Центральна методична рада ЗДМУ затвердила 91 посібників з вказаних предметів. 

Співробітниками кафедри видано підручник «Неорганічна хімія», затверджений МОЗ України.

НАПРЯМКИ НАУКОВОЇ РОБОТИ ТА ОСНОВНІ НАУКОВІ ЗДОБУТКИ

За останні 5 років захищено 5 докторських, 11 кандидатських і 50 дипломних та магістерських робіт. Опубліковано 470 наукових статей, отримано 54 патенти України, в тому числі на винахід.

СПІВПРАЦЯ З ІНШИМИ УСТАНОВАМИ

Кафедра підтримує тісні наукові зв'язки з закладами вищої освіти та науково-дослідними інститутами Харкова, Полтави, Львова, Сум, Києва, Дніпра, Мінська, Кишинева, а також з вченими США та Польщі.

ДІАГНОСТИЧНА І КОНСУЛЬТАТИВНА РОБОТА

Проводиться доклінічна апробація похідних 1,2,4-триазолу на базі медичних закладів Полтави, Дніпра, Львова, Києва.

Методики судово-хімічного дослідження нестероїдних протизапальних препаратів апробуються на базі відділення судово-медичної токсикології Запорізького обласного бюро судово-медичної експертизи.

 

 

 

 

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)239-68-90   mail@mphu.edu.ua

Відправити E-mail

Увага! Офіційним сайтом ЗДМФУ є mphu.edu.ua (zsmu.edu.ua). За інформацію, надану від імені ЗДМФУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| bg | en | fr | es | hi | ar