Наука

Інформація щодо офіційних публічних захистів
кандидатських та докторських дисертацій.

30 вересня 2021 року.

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.

Ромак Олег Ігорович

«Патогенетичні механізми регенерації тканини печінки за умов корекції експериментально індукованого хронічного гепатиту та цирозу печінки»

Автореферат дисертації.       Відгук Воронцової Л.Л.       Відгук Шевченка О.М.       Дисертація.      

13 травня 2021 року.

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.

Варакута Ольга Анатоліївна

«Реактивність пародонту при використанні різних пломбувальних матеріалів на тлі експериментального цукрового діабету» (анатомо-експериментальне дослідження)

Автореферат дисертації.       Відгук Масної З.З.       Відгук Небесної З.М.       Дисертація.      

13 травня 2021 року.

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук.

Шишкін Максим Андрійович

«Молекулярно-генетичні і імуногістохімічні параметри прогресування поліпів та раку товстої кишки»

Автореферат дисертації.       Відгук Шпоньки І.С.       Відгук Яковцової І.І.       Відгук Гички С.Г.       Дисертація.      

27 квітня 2021 року.

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.

Прозорова Тетяна Михайлівна

«Функціональний стан лімфоцитів брижового лімфатичного вузла у нащадків щурів з експериментальним гестаційним діабетом і в умовах індукції оральної
толерантності до інсуліну»

Автореферат дисертації.       Відгук Воронцової Л.Л.       Відгук Костенка В.О.       Дисертація.      

22 квітня 2021 року.

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.

Савченко Оксана Анатоліївна

«Діагностичні критерії верифікації епітеліальних пухлин яєчників (імуноморфологічні аспекти)»

Автореферат дисертації.       Відгук Тертишного С.І.       Відгук Яковцової І.І.       Дисертація.      

22 квітня 2021 року.

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.

Авраменко Юлія Миколаївна

«Патоморфологічна характеристика церебральних мікросудин у хворих на цукровий діабет 2 типу, ускладнений ішемічним півкульовим інфарктом мозку»

Автореферат дисертації.       Відгук Шпонька І.С.       Відгук Волос Л.І.       Дисертація.      

4 лютого 2021 року.

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук.

Пославська Олександра Володимирівна

«Діагностика анапластичних пухлин та пухлин без встановленої первинної локалізації: імуноморфологічні аспекти»

Автореферат дисертації.       Відгук Дядик О.О.       Відгук Гички С.Г.       Відгук Романюк А.М.       Дисертація.      

22 жовтня 2020 року.

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.

Абрамова Тетяна Вікторівна

«Ремоделювання ендокринного апарату підшлункової залози при експериментальному цукровому діабеті у нормо- та гіпертензивних щурів».

Автореферат дисертації.       Відгук Хари М.Р.       Відгук Костенка В.О.       Дисертація.      

24 вересня 2020 року.

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.

Чернявський Артур Валерійович

«Особливості морфогенезу серця в постнатальному періоді після внутрішньоплідної дії антигену та дексаметазону» (анатомо-експериментальне дослідження)

Автореферат дисертації.       Відгук Козлова С.В.       Відгук Гнатюка М.С.       Дисертація.      

17 вересня 2020 року.

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.

Шаменко Вадим Олександрович

«Функціональний стан вазопресинергічної системи гіпоталамуса внаслідок дії переривчастої гіпоксичної гіпоксії».

Автореферат дисертації.       Відгук Ткачук С.С.       Відгук Хари М.Р.       Дисертація.      

10 вересня 2020 року.

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.

Ломейко Олена Олександрівна

«Механізми виникнення порушень морфо-функціонального стану сперматозоїдів та їх корекція у чоловіків репродуктивного віку в умовах великого промислового міста (Запоріжжя та Запорізька область)».

Автореферат дисертації.       Відгук Воронцової Л.Л.       Відгук Резнікова О.Г.       Дисертація.      

10 вересня 2020 року.

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.

Піддубний Артем Михайлович

«Патоморфологічна характеристика біомінералізації при раку передміхурової залози».

Автореферат дисертації.       Відгук Шпоньки І.С.       Відгук Яковцової І.І.       Дисертація.      

26 вересня 2019 року.

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.

Ганчев Кирило Сергійович

«Патогенез порушення механізмів репарації пародонту після екстракції зубу за умов експериментального цукрового діабету».

Автореферат дисертації.       Відгук Хари М.Р.       Відгук Костенка В.О.       Дисертація.      

26 вересня 2019 року.

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.

Богданов Павло Валерійович

«Морфологічні особливості печінки щурів після внутрішньоутробного введення антигену та глюкокортикоїду» (анатомо-експериментальне дослідження).

Автореферат дисертації.       Відгук Довгаля Г.В.       Відгук Слободяна О.М.       Дисертація.      

12 вересня 2019 року.

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.

Аравіцький Євген Олегович

«Будова та морфогенез тимусу в постнатальному періоді після внутрішньоутробного введення стафілококового анатоксину та дексаметазону» (анатомо-експериментальне дослідження).

Автореферат дисертації.       Відгук Довгаля Г.В.       Відгук Гунаса І.В.       Дисертація.      

21 березня 2019 року.

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.

Фень Сергій Вікторович

«Хронічний стеатогепатит: патоморфологічна характеристика перебігу та несприятливих наслідків».

Автореферат дисертації.       Відгук Дядик О.О.       Відгук Гаврилюк А.О.       Дисертація.      

20 вересня 2018 року.

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.

Путілін Денис Анатолійович

«Механізми змін функціонального стану клітин панкреатичних лімфатичних вузлів та парапанкреатичної жирової тканини при експериментальному цукровому діабеті та після введень метформіну».

Автореферат дисертації.       Дисертація.       Відгук Воронцової Л.Л.       Відгук Вастьянова Р.С.      

3 травня 2018 року.

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.

Шинкаренко Тимофій Вікторович

«Патоморфологічна характеристика та оптимізація діагностики дифузних гліом головного мозку (імуногістохімічні аспекти)».

3 травня 2018 року.

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.

Христенко Тетяна Олексіївна

«Молекулярно-імуногістохімічна характеристика гіперпластичних поліпів та аденокарциноми шлунка кишкового типу».

31 травня 2017 року.

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.

Абросімов Юрій Юрійович

«Особливості морфогенезу менісків колінного суглоба щурів у постнатальному періоді після внутрішньоплідного введення антигенів
(анатомо-експериментальне дослідження)».

31 травня 2017 року.

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.

Вородєєва Юлія Іванівна

«Особливості стану системи монооксиду азоту міокарда лівого шлуночка серця у препубертатному періоді внаслідок дії хронічної пренатальної гіперглікемії»

11 травня 2017 року.

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.

Чепець Олександр Вікторович

«Патоморфологічна і молекулярно-генетична характеристика інвазивно-метастатичних властивостей ендометріоїдної аденокарциноми матки».

11 травня 2017 року.

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.

Вотєва Ванда Євгенівна

«Патоморфологічна диференційна діагностика основних гістологічних варіантів менінгіом головного мозку».

22 вересня 2016 року.

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.

Скорик Валерія Русланівна

«Патогістологічна та імуногістохімічна характеристики
гастроінтестинальних стромальних пухлин».

22 вересня 2016 року.

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.

Грінівецька Наталія Валеріївна

«Особливості будови підшлункової залози щурів
в постнатальному періоді в нормі
та після внутрішньоутробної антигенної дії»
(анатомо-експериментальне дослідження).

22 червня 2016 року.

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.

Повєткіна Тетяна Миколаївна.

«Особливості функціонального стану вегетативної нервової системи у механізмах формування термінової адаптації до внутрішнього застосування мінеральної води Нафтуся у хворих на пієлонефрит».

22 червня 2016 року.

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.

Козлова Юлія Василівна.

«Морфо-функціональний стан гіпокампу в динаміці розвитку експериментальної кардіоміопатії».

2 червня 2016 року.

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.

Зубко Марія Дмитрівна.

«Рак печінки: мікроскопічні і імуногістохімічні диференційні та прогностичні характеристики».

2 червня 2016 року.

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.

Тітова Юлія Павлівна.

«Патоморфологічна характеристика венозних судин при їх індукованому склерозуванні».

26 травня 2016 року.

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.

Жеребятьєв Олександр Сергійович.

«Імуноопосередковані механізми розвитку експериментальних запальних захворювань кишківника та можливості їх корекції».

30 березня 2016 року.

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.

Маслова Ірина Миколаївна.

«Вікова морфофункціональна характеристика великих слинних залоз щурів в постнатальному періоді в нормі та після внутрішньоутробної антигенної дії».

30 березня 2016 року.

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.

Гордієнко Людмила Петрівна.

«Механізми розвитку патологічних змін у слинних залозах щурів за умов експериментального ожиріння».

24 березня 2016 року.

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук.

Кресюн Наталія Валентинівна.

«Патогенетичне обґрунтування методів активації структур головного мозку в комплексному лікуванні діабетичної ретинопатії (експериментально-клінічне дослідження)».

29 жовтня 2015 року.

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.

Ошмянська Наталія Юріївна.

«Морфофункціональні особливості острівцевого апарату підшлункової залози в залежності від її фіброзної трансформації при хронічному панкреатиті».

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)239-68-90   mail@mphu.edu.ua

Відправити E-mail

Увага! Офіційним сайтом ЗДМФУ є mphu.edu.ua (zsmu.edu.ua). За інформацію, надану від імені ЗДМФУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| bg | en | fr | es | hi | ar