Наука

Розширене засідання Вченої ради університету  від 24 листопада 2015 р.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
 
Вручення Почесних грамот міністерства охорони здоров`я України:
проф. Білай і.М.
проф. Книш Є.Г.
проф. Сирбу І.Ф.
 
Вручення атестатів доцентів: Бурлаці Б.С.
Шишкіну М.А.
Возній І.В.
Алєксєєвій І.М.
Федоровій О.П.
Потоцькій О.І.
 
1. Про стан наукових досліджень і підготовки науково-педагогічних ка-дрів в ЗДМУ в 2015 р. та заходи щодо його удосконалення у 2016 р. Інфор-мація про хід виконання рішення від 18.11.2014 р. 
Доп.: проректор з наукової роботи проф. Туманський В.О.
 
2. Затвердження плану набору в аспірантуру, магістратуру та клін.ординатуру на 2016 рік.
   Доп.: проректор з наукової роботи проф. Туманський В.О.
 
3. Про підсумки рейтингової оцінки діяльності кафедр та професорсько-викладацького складу в 2014-2015 н.р.
Доп.:  ректор ЗДМУ, професор Колесник Ю.М.
 
4. Затвердження тем дисертаційних робіт.
Доп.: голова науково-планової комісії проф. Рябоконь О.В.
 
5. Обрання на вакантну посаду:
- зав.кафедри інфекційних хвороб – Рябоконь О.В.;
- професора кафедри гістології, цитології та ембріології – Сулаєва О.М.;
- професора кафедри акушерства, гінекології та репродуктивної медици-ни – Барковський Д.Є.; 
- професора кафедри анатомії людини, оперативної хірургії та топографічної анатомії – Григор`єва О.А.;
- професора кафедри внутрішніх хвороб 3 – Рекалов Д.Г.;
- доцента кафедри офтальмології – Цибульська Т.Є.;
- доцента кафедри нервових хвороб – Мєдвєдкова С.О.;
- доцента кафедри госпітальної педіатрії – Каменщик А.В.;
- доцента кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб з доглядом за хвори-ми – Лукашенко Л.В.;
- старшого викладача кафедри військової медицини, анестезіології та ре-аніматології – Лур`є К.І.;
- старшого викладача кафедри органічної і біоорганічної хімії  – Казунін М.С.;
- старшого викладача кафедри  органічної і біоорганічної хімії  – Білий А.К.
 
6. Присвоєння вченого звання:
- професора кафедри фармацевтичної хімії – Кучеренко Л.І.;
- професора кафедри дитячої хірургії та анестезіології – Спахі О.В.;
- професора кафедри мікробіології, вірусології та імунології – Камиш-ний О.М.;
- професора кафедри нормальної фізіології – Кущ О.Г.;
- професора кафедри дитячих хвороб – Курочкін М.Ю.;
- доцента кафедри сімейної медицини, терапії та кардіології ФПО - Ко-лесник М.Ю.;
- доцента кафедри фізколоїдної хімії – Варинський Б.О.;
- доцента кафедри дитячих інфекційних хвороб – Рябоконь Ю.Ю.;
- доцента кафедри сімейної медицини, терапії та кардіології ФПО - Во-лошина І.М.
 
 
7. Поточні справи.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)239-68-90   mail@mphu.edu.ua

Відправити E-mail

Увага! Офіційним сайтом ЗДМФУ є mphu.edu.ua (zsmu.edu.ua). За інформацію, надану від імені ЗДМФУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| bg | en | fr | es | hi | ar